Lajmërime

Deklaratë e SHBSHK lidhur me situatën në Maqedoni, 15 Mars 2017

Maqedoni_English_15Mars 2017 Maqedoni_Shqip_15Mars 2017

Comments Off on Deklaratë e SHBSHK lidhur me situatën në Maqedoni, 15 Mars 2017
Translate »