Lajmërime

Information Seminars

Shoqata e Bashkesise Shqiptaro Kanadeze organizon
‘Seminare Informative Falas’ per te githe anetaret. Per me shume informacione, mund te kontaktoni:

Albanian Canadian Association Association organizes
“FREE INFORMATION SEMINARS” for all the members. For more information, you can contact us via email.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »