85 Ingram Drive,Toronto ON, M6M 2L7(647) 955-7461
Contact info
85 Ingram Drive,Toronto ON, M6M 2L7(647) 955-7461

Date archive: January 2013

The Albanian-Canadian Community Association of Toronto Holds Election

Last month the Albanian-Canadian Community Association of Toronto held its elections at the Oakwood Village Public Library in Toronto on Sunday January 27, 2013, and wow – what an incredible turn out with over 80 verified members. The event included honorary members of the board, the current executive committee at the time, new candidates for…

U kryen zgjedhjet për kryesinë e re të Shoqatës Shqiptaro-Kanadeze Toronto

Në datën 27 janar 2013, në mjediset e Oakwood Village Library Art Centre u krye proçesi për zgjedhjen e kryesisë së re të Shoqatës Shqiptaro-Kanadeze në Toronto, në përputhje me statutin e miratuar në 17 Maj 2012. Për të përmirësuar punën, ndryshe nga më parë, u vendos që zgjedhjet për kryesinë të kryhen në fundin…

Menu