85 Ingram Drive,Toronto ON, M6M 2L7(647) 955-7461
Contact info
85 Ingram Drive,Toronto ON, M6M 2L7(647) 955-7461

Date archive: February 2015

Me datë 22 Shkurt, 2015, Shoqata e Bashkësisë Shqiptaro Kanadeze organizoi mbrëmjën tradicionale për Pavarësinë e Kosovës. Ky manifestim mblodhi bashkëatdhetaret e të gjitha viseve shqipëtare që jetojnë në Toronto. Gjithashtu të ftuar te nderit ishin: Konsulli i nderit i Republikës së Shqipërisë në Kanada, z. Genc Tirana, perfaqësuesi i anëtarit të parlamentit provincial Brad…

KRYHEN ME SUKSES ZGJEDHJET E REJA TË SHBSHK TORONTO

Më datën 1 shkurt 2015, në mjediset e Oakwood Village Library në Toronto u krye proçesi për zgjedhjen e kryesisë së re të Shoqatës Shqiptaro-Kanadeze. Ashtu si dy vjet më parë, me aprovim të statutit në maj 2012, zgjedhjet për kryesinë bëhen në fillim të vitit kalendarik një herë në dy vjet, përputhje me mbylljen…

THE NEW ELECTIONS OF THE ACCA WERE SUCCESSFULLY COMPLETED

On February 1, 2015, in the premises of the Oakwood Village Library in Toronto the proceedings for the election of the new leadership of the Albanian-Canadian Association were completed. Same as two years ago, based on the statute approved in May 2012, the elections are held at the beginning of the calendar year once every…

Menu