85 Ingram Drive,Toronto ON, M6M 2L7(647) 955-7461
Contact info
85 Ingram Drive,Toronto ON, M6M 2L7(647) 955-7461

Date archive: March 2015

Në serinë e seminareve për shendetin e të moshuarve organizuar për herë të parë nga SHBSHK, më 7 mars u zhvillua seminari nr.4 mbi shëndetin e gojës dhe të dhëmbëve ku krahas tematikave të tjera të trajtuara për Diabetin dhe masat mbrojtëse, ushqyerja në mënyrë të shëndetshme, stresi dhe menaxhimi I tij në këtë seminar ishte …

Menu