85 Ingram Drive,Toronto ON, M6M 2L7(647) 955-7461
Contact info
85 Ingram Drive,Toronto ON, M6M 2L7(647) 955-7461

Date archive: January 2019

Shoqata e Bashkësisë Shqiptaro-Kanadeze duke falenderuar të gjithë antarët e saj, vullnetarët dhe të gjithë Komunitetin Shqiptar për kontributin e tyre të çmuar në forcimin e Shoqatës sonë të përbashkët njofton si me poshtë: Në përputhje me Nenin 6.4(a)(b)(c) të Statutit të Shoqatës më datë 3 Shkurt, 2019 në orën 2:00 pm – 6:00 pm…

Menu