85 Ingram Drive,Toronto ON, M6M 2L7(647) 955-7461
Contact info
85 Ingram Drive,Toronto ON, M6M 2L7(647) 955-7461

Bizneset partnere në mbështetje të Shoqatës
dhe sistemi i ri i vlerësimit të këtyre kontributeve

”"

Këtu biznesit partner do ti shkruhet emri i plotë në faqen kryesore të SHBSHK-së, emri dhe adresa e biznesit që drejton dhe një link elektronik i biznesit. Një çertifikatë do ti dhurohet në shenjë falenderimi nga komuniteti ynë.

Ftojmë të gjithë bizneset shqiptare të kontribuojnë brenda mundësive në mënyrë që ti shërbejmë sa më mirë komunitetit shqiptaro-kanadez në Toronto dhe të përparojmë me të njejtin ritëm me komunitetet e tjera në Kanada.

Më poshtë lista e bizneseve partnere Platinum, Gold, Silver & Bronze që na kanë mbështetur deri tani:

 

VITI 2016

 

GOLD

 

Absolute Interior Renovation Restoration | Aldi & Klodian Cibuku | www.absoluteinterior.ca

88 Northline Rd. Toronto, ON M4B 3E5 | Tel. 416-804-1215 / 1-888-455-1476

 

IBX Services | www.ibx.ca

690 Garyray Dr. Toronto, ON M9L 1R3 | Tel. 416-252-5959

 

FLOKA Salon | Bashkim Breznica & Halit Qerimi | www.flokasalon.com
660 Eglinton Ave East Toronto, ON M4G 2K2 | Tel. 416-480-0880

 

Albany Pizza | Perparim Kapllani | www.albanypizza.ca
222 Lansdowne Ave, Toronto, ON M6K 3C6 | Tel. 416-533-7300

 

Besi Auto Collision | Bedri & Mehdi Toqani
77 Perth Ave, Toronto, ON M6R 2C1 | Tel. 416-837-2135 | 647-519-2135

 

Old Mill Café | Beadin & Nazim Qafleshi | www.oldmillpastry.ca
780 Burnhamthorpe Rd. W., Mississauga, ON L5C3X3 | Tel 905-232-5246

 

Travel Only | Bujar Zejnullahu & Dashnor Hasku | www.travelonly.com 
4275 Village Centre Court, Unit 204 Mississauga, ON | Tel. 905-949-2009 Email:  bzejnullahu@travelonly.com

 

Neutral Group Contracting | www.neutralgroup.ca
55 Anewen Dr., Toronto, ON M4A 1R9 | Tel. 416-791-9515 | Email: tony@neutralgroup.ca

 

Cani Consulting | Arben Cani | www.caniconsulting.com
103 Ivy Glen Dr., Vaughan, ON L6A 0P2| Tel. 416-720-5324 | Email: arben@caniconsulting.com

 

Sunny Shores Travel Inc.| Sami Ademi | www.mysunnyshores.com
3258 Dundas Street W, Toronto, ON M6P 2A3 | Tel. 416-762-4247

 

SILVER

European Pattiserie | Adi & Bruna Brari | www.europeanpatisserie.com
5072 Dundas St. West, Etobicoke, ON M9A 1B9 | Tel. 416-783 9377

 

Pasqyra Shqiptare | Drejtor & Producent – Ilir Lena | www.pasqyra.net
22 Oakmount Road, Suite 204 Toronto, ON M6P 2M7 | Tel. 416-871-9300

 

Alba Catering and EVENTS | Rudina Luga,
Tel. 647-852-5718 | Email: Albacateringevents@gmail.com

 

eyeZ optical | Tel. 905-597-3577 | Email: eyezoptical@rogers.com

1 Promenade Circle, Thornhill, ON L4J 4P8

 

Il Mulino | Sokol Noga | Tel. 416-780-1173 | www.ilmulinonuovo.com

1060 Eglinton Ave. W, Toronto, ON M6C 2C5

 

ACE Accounting & Bookkeeping Services INC.|www.aceaccounting.ca

75 the East Mall Unit 204, Etobicoke, ON M8Z 5W3 | Tel. 416-251-8371

 

BRONZE

Dbk Salon and Spa | Ferzie & Fari Bekiri | www.dbksalon.com
808 York Mills Road Toronto, ON M3B 1X8 | Tel. 416-383-1616
1448 Lawrence Ave East Toronto, ON M4A 2S8| Tel. 416-285-8988

 

Albat Ross Renovation Inc. | www.albatrossrenovation.com | Tel. 416-878-6237

 

Properties Unlimited | Billi Periku Broker of record | www.propertiesunlimited.ca
206 Laird Drive Suite 203 Toronto, ON M4G 3W4 | Tel. 416-834-7511

 

KONTRIBUTE NGA INDIVIDE

SILVER

Zj. Ruki Kondaj

Zj. Ajlinda Shtembari

Z. Iljaz Lokku

Z. Adnan Aliti

Z. Ramazan Kellezi

Z. Besmir Ymeri

Z. Rex Ferati

 

BRONZE

Zj. Diana Lika

Z. Arben Bejte

Z. Artan Mucka

Z. Luan Prishtina

Z. Fisnik Prishtina

 

VITI 2015

GOLD

Absolute Interior Renovation Restoration | Aldi & Klodian Cibuku | www.absoluteinterior.ca

88 Northline Rd. Toronto, ON M4B 3E5 | Tel. 416-804-1215 / 1-888-455-1476

 

FLOKA Salon | Bashkim Breznica & Halit Qerimi | www.flokasalon.com
660 Eglinton Ave East Toronto, ON M4G 2K2 | Tel. 416-480-0880

 

Albany Pizza | Perparim Kapllani | www.albanypizza.ca
222 Lansdowne Ave, Toronto, ON M6K 3C6 | Tel. 416-533-7300

 

Besi Auto Collision | Bedri & Mehdi Toqani
77 Perth Ave, Toronto, ON M6R 2C1 | Tel. 416-837-2135 | 647-519-2135

 

Old Mill Café | Beadin & Nazim Qafleshin |www.oldmillpastry.ca
780 Burnhamthorpe Rd. W., Mississauga, ON L5C3X3 | Tel 905-232-5246

 

O’Grady’s Tap & Grill | www.ogradysoncollege.com

171 College St, Toronto, ON M5T 1P7 | 416-596-0327

 

SILVER

European Pattiserie | Adi & Bruna Brari | www.europeanpatisserie.com
5072 Dundas St. West, Etobicoke, ON M9A 1B9 | Tel. 416-783 9377

 

Pasqyra Shqiptare | Drejtor & Producent – Ilir Lena | www.pasqyra.net
22 Oakmount Road, Suite 204 Toronto, ON M6P 2M7 | Tel. 416-871-9300

 

Travel Only | Bujar Zejnullahu & Dashnor Hasku | www.travelonly.com 
4275 Village Centre Court, Unit 204 Mississauga, ON | Tel. 905-949-2009 Email:  bzejnullahu@travelonly.com

 

BRONZE

Ahmet Jakupi Financial Solutions Inc| Ahmet Jakupi | www.ahmetjakupi.com
30 Duke St. W, Kitchener, ON N2H 3W5 | Tel. 519-570-4754

 

Alba Catering and EVENTS | Rudina Luga,
Tel. 647-852-5718 | Email: Albacateringevents@gmail.com

 

Arcgon Group INC | Armando Zenelja & Bledi Bellaj | www.argcon.ca
78 Yardley Ave., Toronto ON M4B 2B1 | Tel. 647-296-7481 / 416-858-5665

 

RH Accounting & Tax Services | Rushan Halili
2844 Danforth Ave Toronto, ON M4C 1M1 | Tel. 416-444 8809

 

 

KONTRIBUTE NGA INDIVIDE

SILVER

Z. Iljaz Lokku

 

BRONZE

Z. Andi Demcellari

Z. Arben Bejte

Z. Alban Merepeza

Z. Luan Prishtina

Z. Guri Kapllani

 

 

———- VITI 2014 ———-

GOLD

 1. Besi Auto Collision, Bedri dhe Mehdi Toqani
  77 Perth Ave, Toronto, ON M6R 2C1 | Tel. 416-837-2135 | 647-519-2135
 2. DANNY’s Fish & Chips, Limoza dhe Bujar Demiri
  411 Huronia Road, Barrie, ON L4N 9B3 | Tel. 705-721-8998
 3. Albany Pizza, Perparim Kapllani | www.albanypizza.ca
  222 Lansdowne Ave, Toronto, ON M6K 3C6 | Tel. 416-533-7300
 4. Travel Only me pronar: Bujar Zejnullahu dhe Dashnor Hasku | www.travelonly.com
  4275 Village Centre Court, Unit 204 Missisauga, ON | Tel. 905-949-2009
 5. Old Mill Pastry & Deli me pronare: Beadin de Nazim Qafleshin
  8-600 the East Mall Etobicoke, ON M9B 4B1 | Tel. 416-546-5676
 6. Five Star Motors me pronar: Adnan Aliti | www.fivestrarservices.com
  1879 Dundas St.W, Toronto, ON M6R 3B6 | Tel. 416-516-6420

 

SILVER

 1. Properties Unlimited, Billi Periku Broker of record | www.propertiesunlimited.ca
  206 Laird Drive, Suite 203 Tornorto, ON M4G 3W4 | Tel. 416-834-7511
 2. Pasqyra Shqiptare, drejtor dhe producent Ilir Lena | www.pasqyra.net
  22 Oakmount Road, Suite 204 Toronto, ON M6P 2M7 | Tel. 416-871-9300
 3. Sunrise Bar & Grill, Mariano Vangjeli | sunrisebargrill.foodpages.ca
  1416 Victoria Park Ave, Toronto | Tel. 416-752-6446
 4. European Pattiseria, me pronare Adi e Bruna Brari | www.europeanpatisserie.com
  5072 Dundas St. West, Etobicoke, ON M9A 1B9 | Tel. 416-783 9377
 5. Dbk Salon and Spa me pronare Ferzi e Fari Bekiri | www.dbksalon.com
  808 York Mills Road Toronto, ON | Tel. 416-383-1616
  1448 Lawrence Ave East Toronto, ON | Tel. 416-285-8988
 6. Sunny Shores Travel Inc, Sami Ademi | www.mysunnyshores.com
  3258 Dundas Street W, Toronto, ON M6P 2A3 | Tel. 416-762-4247
 7. Alba Catering and Events me pronare Rudina Luga,
  Tel. 647-852-5718, email: albacateringevents@gmail.com

 

KONTRIBUTE NGA INDIVIDE:

 1. Z. Ahmet Jakupi nga Kichener
 2. Z. Iljaz lokku
 3. Z. Gazmend Kondaj
 4. Z. Petrit Arizaj
 5. Dhurata.com
 6. Z. Andi Demcellari

 

———- VITI 2013 ———-

GOLD

 1. Albany Pizza, Perparim Kapllani | www.albanypizza.ca
  222 Lansdowne Ave, Toronto, ON M6K 3C6 | Tel. 416-533-7300
 2. Properties Unlimited, Billi Periku Broker of record | www.propertiesunlimited.ca
  206 Laird Drive, Suite 203 Tornorto, ON M4G 3W4 | Tel. 416-834-7511
 3. Arcgon Group INC, me pronare Armando Zenelja dhe Bledi Bellaj | www.argcon.ca
  78 yardley ave , M4B 2B1 Toronto ON | Tel. 647-296-7481 | Tel.416-858-5665

SILVER

 1. Travel Only me pronar: Bujar Zejnullahu dhe Dashnor Hasku | www.travelonly.com
  4275 Village Centre Court, Unit 204 Missisauga, ON | Tel. 905-949-2009
 2. FLOKA Salon, me pronar Bashkim Breznica dhe Halit Qerimi | www.flokasalon.com
  660 Eglinton Ave East Toronto, ON M4G 2K2 | Tel. 416-480-0880
 3. Pasqyra Shqiptare, drejtor dhe producent Ilir Lena | www.pasqyra.net
  22 Oakmount Road, Suite 204 Toronto, ON M6P 2M7 | Tel. 416-871-9300
 4. European Pattiseria, me pronarë Adi e Bruna Brari | www.europeanpatisserie.com
  5072 Dundas St. West, Etobicoke, ON M9A 1B9 | Tel. 416-783 9377
 5. Besi Auto Collision, Bedri dhe Mehdi Toqani
  77 Perth Ave, Toronto, ON M6R 2C1 | Tel. 416-837-2135 | 647-519-2135
 6. Dbk Salon and Spa me pronare Ferzi e Fari Bekiri | www.dbksalon.com
  808 York Mills Road Toronto, ON | Tel. 416-383-1616
  1448 Lawrence Ave East Toronto, ON | Tel. 416-285-8988
 7. Alba Catering and EVENTS me pronare Rudina Luga,
  Tel. 647-852-5718, email: Albacateringevents@gmail.com

BRONZE

 1.  Art Studio Tarelli, Hytbi Tarelli artist | www.tarelliart.ca
  16 O’Connor Drive Toronto, ON M4K 2K2 | Tel. 416-462-1962
 2. LGH Art & Photography Genti dhe Lorida Hali, photographer
  77 ParkWoods Village Toronto, ON | Tel 416-605-9577
 3. DJ Andy Gruuve | Tel 416-704-0310
 4. Old Mill Café me pronare Beadin de Nazim Qafleshin
  8-600 the East Mall Etobicoke, ON M9B 4B1 | Tel 416-546-5676
 5. Kafe Shqiptare Skenderbeu me pronar Agim Duka
  P.O. Box 21026, Mississauga, ON | Tel. 888-628-5233
 6. Beqiri Accounting me drejtues Ylli Beqiri | www.beqiriaccounting.com
  974 The Queensway Etobicoke, ON M8Z 1P6 Tel. 416-854-9156
 7. Cheese Boitique me pronar Fatos prihstinene | www.cheeseboutique.com
  45 Ripley Ave Toronto, ON M6S 3P2 | Tel. 416-762-96292

 

KONTRIBUTE NGA INDIVIDE:

 1. Z. Iljaz Lokku (silver)
 2. Z. Gazmend dhe Bes Kondi (silver)
 3. Z. Petrit dhe Ermira Tasi (bronze)

 

———- VITI 2012 ———-

GOLD

 1. Musta & Co, Ervin Musta | www.musta.co
  907-370 Ridelle AVE, Toronto, ON | Tel. 647-927 6304

 

SILVER

 1. Travel Only me pronar: Bujar Zejnullahu dhe Dashnor Hasku | www.travelonly.com
  4275 Village Centre Court, Unit 204 Missisauga ON | Tel. 905-949-2009 | bzejnullahu@travelonly.com
 2. European Pattiseria, me pronare Adi e Bruna Brari | www.europeanpatisserie.com
  5072 Dundas St. West, Etobicoke, ON M9A 1B9 | Tel. 416-783 9377
 3. RH Accounting & Tax Services, Rushan Halili
  2844 Danforth Ave Toronto, ON M4C 1M1 | Tel. 416-444 8809
 4. Pasqyra Shqiptare dhe Albanian Waves, Ilir Lena | www.pasqyra.net
  22 Oakmount Road, Suite 204 Toronto, ON M6P 2M7 | Tel. 416-871-9300
 5. Albany Pizza, Perparim Kapllani | www.albanypizza.ca
  222 Lansdowne Ave, Toronto, ON M6K 3C6 | Tel. 416-533-7300

 

BRONZE

 1. Allan S. Blott Q.C. Professional Corporation of Lawyers, Arian Sultafa
  491 Eglinton Ave. West, Suite 300, Toronto, ON, M5N 1A8. | Tel. 416-783 0762 | Cell. 416-302 6664
 2. Sunrise Bar & Grill, Mariano Vangjeli
  1416 Victoria Park Ave, Toronto | Tel. 416-752-6446
 3. Port Hope Chiropractic Health Centre, Alban Merepeza | www.porthopehealthcentre.com
  181 Toronto Rd., Unit #6, Port Hope, ON, L1A 3V5 | Tel. 905-885-5111
 4. Triworld American Express, Teuta Gjyli
  992 Eglinton Avenue West, Toronto, ON. | Tel. 416-787-1580 | Fax. 416-787-6460
 5. RedBlendArt, pronarë Artistët Redina Tili dhe Blend Cota | www.redblendart.com
  14845-6 Yonge St., Suite 377 Aurora, ON L4G 6H8
 6. Canadian Active Rehabilitation Centre, Dr. Stephan Bourassa
  1448 Lawrence Ave. East, Suite 301, M4A 2V6, Toronto ON | Tel. 416-288 0222

 

KONTRIBUTE NGA INDIVIDE:

 1. Z. Ramazan Këllezi
 2. Z. Bes Kondi
 3. Z. Zekirja Aliu
 4. Zj. Zinejda Rita
 5. Z. Petrit Arizaj
 6. Z. Ervin Meço

 

———- VITI 2011 ———-

GOLD

 1. FLOKA Salon, Bashkim Breznica dhe Alit Qerimi | www.flokasalon.com
  660 Eglinton Ave East Toronto, ON M4G 2K2 | Tel. 416-480-0880

 

SILVER

 1. Dbk Salon and Spa me pronare Ferzi e Fari Bekiri | www.dbksalon.com
  1448 Lawrence Ave East Toronto, ON | Tel. 416-285-8988
 2. Travel Only me pronar: Bujar Zejnullahu dhe Dashnor Hasku | www.travelonly.com
  4275 Village Centre Court, Unit 204 Missisauga ON | Tel. 905-949-2009 | bzejnullahu@travelonly.com
 3. Sutton Partners Realty Inc. Brokerage, Teuta Guci (Prenga)
  Toronto, ON | Tel. 416-461-0907 | Cell. 416-824-5712

BRONZE

 1. European Pattiseria, me pronare Adi e Bruna Brari | www.europeanpatisserie.com
  5072 Dundas St. West, Etobicoke, ON M9A 1B9 | Tel. 416-783 9377
 2. Sunrise Bar & Grill, Mariano Vangjeli
  1416 Victoria Park Ave, Toronto | Tel. 416-752-6446
 3. Z. Iljaz Lokku për kontributin e tij të vazhdueshëm si individ
 4. Zj. Arjana Myrtaj për kontributin e saj si individ
 5. Beqiri Accounting & Tax Services, Ylli Beqiri | www.beqiriaccounting.com
  14 Haas Rd, Unit 105, Toronto ON, M9W 3A2 | Tel. 416-854 9156 | Email: ylli@beqiriaccounting.com
 6. Kafe Shqiptare Skenderbeu me pronar Agim Duka
  P.O. Box 21026, Mississauga, ON | Tel. 888-628-5233———- VITI 2010 ———-

GOLD

 1. Dbk Salon and Spa me pronare Ferzi e Fari Bekiri | www.dbksalon.com
  1448 Lawrence Ave East Toronto, ON | Tel. 416-285-8988
 2. Loci Transportation, Ylli Loci
  293 Potts Terrace, Milton ON | Tel. 647-405-2299

SILVER

 1. D&E Tile Works Inc, Dod Ndreu,
  4039 Midhurst Lane, Mississauga ON, L4Z 1C8 | Tel. 416-669-4671
 2. Sutton Partners Realty Inc. Brokerage, Teuta Guci (Prenga)
  Toronto, ON | Tel. 416-461-0907 | Cell. 416-824-5712

BRONZE

 1. Sunrise Bar & Grill, Mariano Vangjeli
  1416 Victoria Park Ave, Toronto | Tel. 416-752-6446
 2. Aleks Moving Company, Aleks Coku | www.aleksmoving.ca
  1665 Bloor Street East, Mississauga, ON | Tel. 416-889-5167
 3. Midwest Pro Painting Inc, Anton Malaj
  Tel: 647-242-4044
 4. Sutton Partners West Realty Inc. Arjan Maho Real Estate Agent,
  Tel. 416-240-1000 | Cell. 416-826-7346
 5. Travel Only me pronar: Bujar Zejnullahu dhe Dashnor Hasku | www.travelonly.com
  4275 Village Centre Court, Unit 204 Missisauga ON | Tel. 905-949-2009 | bzejnullahu@travelonly.com
 6. Albo Property Services, Shkelqim Braho
  Tel. 647-967-4898 | Email. albo_ps@live.com
 7. Z. Gezim Agastra, Real Estate Agent GTA | www.gezimagastra.com
  Tel. 647-388-5759 | Email. gagastra@trebnet.com
 8. RE/MAX West Realty Inc., Ardian dhe Renata Buli
  96 Rexdale Blvd, Toronto, ON M9W 1N7 | Tel. 416-745-2300 | Email. info@bulihomes.com
 9. Hi-Quality Tile&Stone, Elis Bzhetaj
  402-361 The West Mall, Etobicoke ON | Cell. 647-330-1086

 

Menu