85 Ingram Drive,Toronto ON, M6M 2L7(647) 955-7461
Contact info
85 Ingram Drive,Toronto ON, M6M 2L7(647) 955-7461

Më 25 janar pranë zyrës së SHBSHK u organizua një takim për promovim të Librit “Tell it to the World” Tregoi Botës’ I autorit me origjinë kanadeze Eliott Behar, ish gjykates në Tribunalin e Hagës.Një takim shumë mbresëlënës për vetë tematikën e trajtuar në këtë libër nga autori për të vërtetën e krimeve në Kosovë….

Shpallja e Muajit të Trashëgimisë Shqiptare në Parlamentin e Ontarios

Kulmi i festimeve dhe konkluzioni i gjithë aktiviteteve të 102 vjetorit të Pavarësisë ishte shpallja për të parën herë në Parlamentin e Ontarios të Muajit të Trashëgimisë Shqipare, në datën 26 Nëntor, në Queen’s Park. Ky aktivitet u realizua pas një këmbënguljeje sistematike të presidentes së shoqatës Dr. Ruki Kondaj dhe z. Ramazan Këllezi. Për…

Menu