85 Ingram Drive,Toronto ON, M6M 2L7(647) 955-7461
Contact info
85 Ingram Drive,Toronto ON, M6M 2L7(647) 955-7461
KRYHEN ME SUKSES ZGJEDHJET E REJA TË SHBSHK TORONTO

Më datën 1 shkurt 2015, në mjediset e Oakwood Village Library në Toronto u krye proçesi për zgjedhjen e kryesisë së re të Shoqatës Shqiptaro-Kanadeze. Ashtu si dy vjet më parë, me aprovim të statutit në maj 2012, zgjedhjet për kryesinë bëhen në fillim të vitit kalendarik një herë në dy vjet, përputhje me mbylljen…

THE NEW ELECTIONS OF THE ACCA WERE SUCCESSFULLY COMPLETED

On February 1, 2015, in the premises of the Oakwood Village Library in Toronto the proceedings for the election of the new leadership of the Albanian-Canadian Association were completed. Same as two years ago, based on the statute approved in May 2012, the elections are held at the beginning of the calendar year once every…

Më 25 janar pranë zyrës së SHBSHK u organizua një takim për promovim të Librit “Tell it to the World” Tregoi Botës’ I autorit me origjinë kanadeze Eliott Behar, ish gjykates në Tribunalin e Hagës.Një takim shumë mbresëlënës për vetë tematikën e trajtuar në këtë libër nga autori për të vërtetën e krimeve në Kosovë….

Menu