Hymni shqiptar

Hymni Shqiptar

Albanian Anthem
Rreth flamurit të përbashkuar
Me një dëshir’ e një qëllim,
Të gjith’ atij duke iu betuar
Të lidhim besën për shpëtim.

Prej lufte veç ai largohet
Që është lindur tradhëtar,
Kush është burrë nuk frikësohet,
Po vdes, po vdes si një dëshmor!

Në dorë armët do t’i mbajmë,
Të mbrojmë atdheun në çdo kënd,
Të drejtat tona ne s’i ndajmë;
Këtu armiqtë s’kanë vënd!

Se Zoti vetë e tha me gojë
Që kombe shuhen përmbi dhé,
Po Shqipëria do të rrojë;
Për të, për të luftojmë ne!

O Flamur, flamur, shenj’ e shenjtë
tek ti betohemi këtu
për Shqipërinë, atdheun e shtrenjtë,
për nder’ edhe lavdimn e tu.

Trim burrë quhet dhe nderohet
atdheut kush iu bë therror.
Përjetë ai do të kujtohet
mbi dhe, nën dhe si një shenjtor!

Albanian Anthem

Around our flag we stand united,
With one wish and one goal,
A sacred oath we bestow upon it
Proclaiming loyalty for our salvation.

From the struggle only he turns his back,
He who is born a traitor,
He who is a true man is not frightened,
But dies a martyr to the cause.

With weapons in our hands a-brandished,
We will defend our fatherland,
Our sacred rights we’ll not relinquish,
The foe has no place in our land.

For God himself proclaimed:
The nations of the earth shall wane,
And yet will live, will thrive Albania.
For her our fight won’t be in vain.

O Flag, flag, you sacred symbol
upon you we now swear
for Albania, our dear fatherland
for honour and your commends

Brave man is named and honoured
the one who sacrificed himself for the fatherland
Forever he will be remembered
on earth and under as a saint!

Translate »