Veprimtari

Falenderim

Bordi i ri drejtues i SH.B.SH.K. dëshiron të falenderojë ish kryetarin e shoqatës Z. Bujar Zejnullahu dhe gjithashtu të gjithe ish anëtarët e bordit dhe Këshillin e Nderit për kontributin e tyre dhe punën e pa lodhur në shërbim të komunitetit gjatë këtyre 4 viteve te fundit.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »