Letërsia Shqipe

Në krahasim me letërsitë e tjera të Ballkanit, shumë pak letra shqipe janë përkthyer anglisht. Për këtë mungesë ka arsye të ndryshme. Në shumë universitete të Evropës perëndimore dhe të Amerikës Veriore mësohet gjuhë-letërsi sllave dhe romane. Edhe letërsia neogreke trajtohet shpeshherë në kuadrin e studimit të filologjisë klasike apo bizantine. Shqipja, përkundrazi, një gjuhë pa lidhje të ngushta me këto grupe gjuhësore të studiuara, mbetet përjashtim, një lëndë e panjohur. I këtillë është edhe fati i letërsisë shqiptare në tërësi.

Një faktor tjetër i cili ka ndikuar rrënjësisht në përjashtimin e shqipes nga vëmendja e botës perëndimore është izolimi tradicional i shqiptarëve dhe i kulturës së tyre nga bota. Nuk duhet të harrojmë se udhëheqësit stalinistë të Shqipërisë mbajtën vendin e tyre hermetikisht të mbyllur për gati një gjysëm shekulli, nga nëntori 1944 deri më 1990. Shqipëria u bë një planet më vete, diku prapa hënës. Pak të huaj hynin dhe shumë pak shqiptarë dilnin. Gjatë viteve më të zymta të diktaturës bile ishte tepër e rrezikshme të tregoje interes për mësimin e një gjuhe të huaj.

Kosova, e cila ishte një pjesë përbërëse e Jugosllavisë, nuk u izolua në atë masë. Megjithatë, udhëheqësit e Beogradit, përherë të merakosur për ndonjë sfidë të mundshme ndaj pushtetit serb, e mbajtën Kosovën nën një kontroll dhe vëzhgim të rreptë dhe asnjëherë nuk inkurajuan të huajt që ta vizitonin. Rrjedhimisht, kishte shumë pak kontakte kulturore me Kosovën deri sa të çlirohej vendi në pranverën e vitit 1999.

Për më shumë informacion…

Albanian Literature

Compared to other Balkan literatures, very little Albanian writing has ever been translated into English. There are several reasons for this. Bulgarian, Serbian, Croatian, Bosnian, Macedonian and Slovenian literatures have profited by interest from devotees and experts in Slavic studies; modern Greek literature has been dealt with at least on a marginal basis by academics and specialists in the Classics and Byzantine studies; and Romanian literature has been translated by scholars and aficionados of Romance languages and cultures.

Compared to other Balkan literatures, very little Albanian writing has ever been translated into English. There are several reasons for this. Bulgarian, Serbian, Croatian, Bosnian, Macedonian and Slovenian literatures have profited by interest from devotees and experts in Slavic studies; modern Greek literature has been dealt with at least on a marginal basis by academics and specialists in the Classics and Byzantine studies; and Romanian literature has been translated by scholars and aficionados of Romance languages and cultures.

For more information…

Translate »