Universitete Shqiptare

unitirana

MASH – Ministria e Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Shqipërisë
Shqip: http://www.mash.gov.al/
Anglisht: http://www.mash.gov.al/?lang=en

Lista e Institucioneve kryesore të Arsimit të Lartë Publik në Shqipëri
http://www.mash.gov.al/faqe.php?id1=1&id2=7&id3=25

MASHT – Ministria e Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Kosovës
http://www.masht-gov.net/advCms/

1. Universiteti i Tiranës
Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Sheshi Nënë Tereza, Tiranë
Fax: +355 4 223981, Tel: +355 4 228402
Web: http://www.unitir.edu.al

2. Universiteti Politeknik
Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Sheshi Nënë Tereza, Tiranë
Fax: +355 4 227914, Tel: +355 4 227996
Web: http://www.upt.al

3. Universiteti Bujqësor i Tiranës, Kamëz, Tiranë
Tel./Fax: +355 4 227804
Web: http://www.ubt.edu.al

4. Universiteti i Prishtinës
Rruga Nëna Terezë 10000 Prishtinë
Fax: +381 38 244187, Tel: +381 (38) 244183 / +381 (38) 244186
Web: http://www.uni-pr.edu

5. Universiteti Shtetëror i Tetovës
Rruga e Ilindenit pn, 1200 Tetovë, Republika e Maqedonisë
Fax: +389 44 334 222, Tel: +389 44 356 500
Web: http://www.unite.edu.mk/index.html

6. Universiteti Luigj Gurakuqi Shkodër
Tel./Fax: +355 22 43747
Web: http://www.unishk.edu.al

7. Universiteti Aleksandër Xhuvani Elbasan
Tel./Fax: +355 54 52593, Tel: +355 54 52782
Web: http://www.unielk.edu.al

8. Universiteti Fan S. Noli Korçë
Tel./Fax: +355 82 42230, +355 82 42580
Web: http://www.unkorce.edu.al

9. Universiteti Ismail Qemali Vlorë
Sheshi Pavarësia, Skelë, Vlorë
Tel: +355 63 22288, Tel./Fax: +355 63 2 4952
Web: http://univlora.edu.al

10. Universiteti Eqrem Çabej Gjirokastër
Tel./Fax: +355 72 63776
Web: http://www.uogj.edu.al

11. Akademia e Arteve të Bukura Tiranë
Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Sheshi Nënë Tereza, Tiranë
Tel./Fax: +355 4 225488
Web: http://www.artacademy.al/

12. Akademia e Edukimit Fizik dhe Sporteve Vojo Kushi Tiranë
Rruga Muhamet Gjollesha, Tiranë
Tel./Fax: +355 4 226652
Web: http://www.aefs.edu.al

13. Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës
Lagja 1, Rr. Currilave, Durrës
Tel./Fax: 00355 52 239161/ 00355 52 239663
Web: http://www.uamd.edu.al

Lista e Institucioneve të arsimit të lartë privat të licensuara në Shqipëri
http://www.mash.gov.al/faqe.php?id1=1&id2=7&id3=26

Translate »