Lajmërime,  Uncategorized

Dorehëqjet dhe plotësimi i vendeve vakante në Kryesinë e Shoqatës Shqiptare Kanadeze

SHQIP

Nga mbledhja e mbajtur sot më datë 28 Shkurt 2016 u pranuan unanimisht dorëhqjet e ofruara vullnetarisht nga ish kryetarja e shoqatës Znj. Aida Lumi-Bejte dhe anëtari i kryesisë së shqatës Z. Emin Osmani, ish zëdhënës i shoqatës bërë të dyja më datë 7 Shkurt 2016.

Sipas statutit të shoqatës zv. Kryetari Z. Ramazan Këllezi u zgjodh Kryetar i ri i Kryesisë së shoqatës. Znj. Irma Luli u zgjodh zv. Sekretare. Z. Valbon Shabani u zgjodh zëdhënës i Bordit të shoqatës. Kliko Këtu

ENGLISH

From the meeting held today, on the 28th of February 2016 we the board of the Albanian Canadian Communication Association unanimously accepted the voluntary resignations provided by the former president of the association Mrs. Aida Lumi-Bejte and from the former spokesperson of the association Mr. Emin Osmani, which were both presented on the 7th of February 2016.

According to the statute of association, vice president Mr. Ramazan Këllezi was elected the new president of the new association. Mrs. Irma Luli was elected secretary and Mr. Valbon Shabani was elected spokesperson of the Board of the association. Click Here

Comments Off on Dorehëqjet dhe plotësimi i vendeve vakante në Kryesinë e Shoqatës Shqiptare Kanadeze
Translate »